Grupa zaawansowana

W grupie zaawansowanej trenują zawodnicy i zawodniczki, którzy nabyli już umiejętności wykraczające poza zakres szkolenia grup podstawowych.
Treningi grupy zaawansowanej odbywają się pięć razy w tygodniu pod okiem trenerów Kamila Zdzienickiego i Michaliny Górskiej.

Trenerzy

Treningi