Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26

Trener Piotr Anchim tel. 792 313 001
     Trener Kamil Zdzienicki
     Trener Rafał Marczykowski
     Trener przygotowania motorycznego Paulina Mikiewicz
Treningi odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 730-930, 1600-1800, 1800-2000