Uczniowski Klub Sportowy
Dojlidy Białystok
ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566
Białystok
NIP: 966-16-92-525

Manager klubu:
Piotr Anchim tel. 792 313 001
Koordynator szkolenia dzieci:
Radosław Połubiński tel. 503 466 161
Komunikacja i marketing:
Krzysztof Kurlenda tel. 607 310 640

tenis.dojlidy@gmail.com

SBR Bank:
43 8769 0002 0391 6548 2000 0010