Dojlidy Białystok - Dekorglass Działdowo - fot. R. Kruk