Dojlidy Białystok - Kolping Frac Jarosław - fot. R. Kruk