Dojlidy Białystok - Dartom Bogoria Grodzisk - fot. R. Kruk