You are currently viewing TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO NASTOLETNI MISTRZOWIE – 19.11.2023

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO NASTOLETNI MISTRZOWIE – 19.11.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich juniorów oraz kadetów na turniej tenisa stołowego „Nastoletni Mistrzowie”, który odbędzie się w niedzielę 19 listopada na dużej hali Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Suchowolca 26. Poniżej znajduje się komunikat organizacyjny. 

Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy Dojlid Białystok
ul. Suchowolca 26, 15-566 Białystok

Cele:
– popularyzacja gry w tenisa stołowego
– promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego
– wyłonienie najlepszych zawodników  w poszczególnych kategoriach wiekowych

Uczestnictwo:
Turniej skierowany jest do kadetów (13-14 lat) i juniorów (15-18 lat). Zawody rozegrane zostaną z podziałem na dwie kategorie wiekowe wśród dziewcząt i chłopców. 

System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy mecz rozgrywany będzie do 3 wygranych setów, każdy set rozgrywany będzie do 11 wygranych punktów. Pozostałe zasady nieokreślone w regulaminie zgodnie z regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Harmonogram:
9:45 – losowanie
10:00 – rozpoczęcie turnieju

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-8. 

Postanowienia końcowe:
– zapisy przyjmowane są na miejscu od godziny 9:15 do godziny 9:45
– wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą 
– sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzygają sędziowie stolikowi oraz sędzia główny
– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju 
– nagrody oraz przeprowadzenie turnieju zapewnia organizator
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione 
– ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny

Organizator zapewni uczestnikom wodę butelkowaną oraz posiłek regeneracyjny. 

Turniej dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu MikroGranty obsługiwanego przez fundację Orły Sportu. Dziękujemy za wsparcie!