You are currently viewing TURNIEJ DOJLIDY CUP 2023! DZIECI, MŁODZIEŻ, OPEN, SENIORZY 60+!

TURNIEJ DOJLIDY CUP 2023! DZIECI, MŁODZIEŻ, OPEN, SENIORZY 60+!

W najbliższą sobotę 23.09.2023 w Zespole Szkół Rolniczych przy ul. Suchowolca 26 odbędzie się turniej tenisa stołowego „Dojlidy Cup 2023”. Turniej podzielony zostanie na 5 kategorii wiekowych: dzieci i młodzież do lat 13, młodzież do lat 18, OPEN oraz seniorzy 60+. Poniżej komunikat organizacyjny, zapraszamy!

Organizator:
Uczniowski Klub Sportowy Dojlid Białystok
ul. Suchowolca 26, 15-566 Białystok

Cele:
– popularyzacja gry w tenisa stołowego
– promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego
– wyłonienie najlepszych zawodników  w poszczególnych kategoriach wiekowych

Uczestnictwo:
Prawo uczestnictwa ma każda zainteresowana osoba niezależnie od wieku. Kategorie wiekowe:
kategoria do lat 13 
kategoria do lat 18 
kategoria OPEN 
kategoria seniorzy 60+ 

System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdy mecz rozgrywany będzie do 3 wygranych setów, każdy set rozgrywany będzie do 11 wygranych punktów. Pozostałe zasady nieokreślone w regulaminie zgodnie z regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Harmonogram:
9:45 – losowanie
10:00 – rozpoczęcie turnieju w kategorii dzieci i młodzieży do lat 13
10:00 – rozpoczęcie turnieju w kategorii młodzieży do lat 18
14:00 – rozpoczęcie turnieju w kategorii OPEN
14:00 – rozpoczęcie turnieju w kategorii 60+

Dekoracje uczestników poszczególnych kategorii wiekowych nastąpią bezpośrednio po ich zakończeniu. 

Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-8 oraz puchary i medale za miejsca 1-3.

Postanowienia końcowe:
– zapisy przyjmowane są na miejscu od godziny 9:15 do godziny 9:45
– wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z jasną podeszwą 
– sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzygają sędziowie stolikowi oraz sędzia główny
– uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora
turnieju 
– nagrody oraz przeprowadzenie turnieju zapewnia organizator
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione 
– ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny