You are currently viewing PIOTR ANCHIM PREZESEM PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

PIOTR ANCHIM PREZESEM PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

W ubiegłą niedzielę, 29 sierpnia, odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Poza jednogłośnym udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi z Jerzym Mazurem na czele, został wybrany nowy zarząd, któremu w roli prezesa przewodzić będzie Piotr Anchim.

– Chcę podziękować delegatom za zaufanie, którym mnie obdarzyli. To dla mnie duże wyróżnienie. Chciałbym też podziękować dotychczasowemu prezesowi, panu Jerzemu Mazurowi, za cały wysiłek i pracę na rzecz Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Zrobił naprawdę dużo. Dostrzegam jednak też potrzebę zmian. Trzeba poprawić pracę związku w szczególności na tle marketingowym oraz organizacyjnym. Myślę, że to nie będzie zbyt trudne, ponieważ mamy sprawdzone mechanizmy w klubie Dojlidy, które dobrze funkcjonują i które będziemy chcieli przenieść na związek. Później będziemy się musieli wszyscy zderzyć z małą liczbą klubów i licencji zawodniczych w naszym województwie. Trzeba będzie odwrócić ten trend. Mam nadzieję, że cały zarząd będzie ciężko pracować i nasz wspólny wysiłek doprowadzi do fajnych efektów. Swoją funkcję będę sprawować społecznie. Pracy jest sporo, a teraz już skupiamy się na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, który odbędzie się 25 września. Chciałbym, żeby nasze województwo było jednomyślne i zagłosowało za urzędującym prezesem, panem Dariuszem Szumacherem, który robi wiele dobrego na rzecz naszej dyscypliny w Polsce – mówi Piotr Anchim, menadżer Dojlid Białystok i nowy prezes zarządu POZTS.

Skład Zarządu Podlaskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na lata 2021-2025

1. Piotr Anchim – Prezes Zarządu

2. Andrzej Michalski – Wiceprezes ds. organizacyjnych

3. Piotr Zdzienicki – Wiceprezes ds. sportowych

4. Radosław Połubiński – Sekretarz

5. Mateusz Lewczuk – Skarbnik

6. Marcin Klejna – Członek Zarządu

7. Magdalena Sepczyńska – Członek Zarządu

8. Weronika Łuba- Arnista – Członek Zarządu

9. Jerzy Mazur – Członek Zarządu

10. Rafał Marczykowski – Członek Zarządu

11. Paweł Piszczatowski – Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Grzegorz Gryk – Przewodniczący

2. Rutkowski Mieczysław

3. Tadeusz Zdzienicki

Delegaci na Zjazd PZTS:

1. Andrzej Michalski

2. Radosław Połubiński

Delegaci na Zjazd Podlaskiej Federacji Sportu:

1. Piotr Anchim

2. Mieczysław Rutkowski